Mình thấy spa ds Trương Ngọc Huy có quảng cáo trên Face! Không biết có ai đã điều trị sẹo rỗ ở đây chưa? Cho mình xin ít review!