Cho e hỏi tắm trắng và kem body mềm A có phải kem trộn khôg ạ