Đã bạn nào tập zum ba mà giảm đc cân chưa. Mình mới tập đc 1 tuần mà k biết có giảm đc k. Cho mình xin ít kinh nghiệm với ạ