Mình muốn mua điện thoại hàng xách tay thì có thể mua ở cửa hàng nào ổn hả các mẹ ? Chỉ dùm mình nhé.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: