Mình mở topic mới mong mác mẹ chia sẻ về biểu hiện, tác hại va cách chữa trị bệnh sa dạ con. Mong các bạn ủng hộ vì mình khá mù mờ về khái niệm này. Search google thì đọc cũng chỉ mường tượng được đôi chút. Mong các mẹ chỉ giáo. Cảm ơn các mẹ rất nhiều!:Rose: