Có bố mẹ nào vừa thi lái xe B2 năm nay đỗ rồi cho em mượn quyển luật và đĩa cài với ạ?