Em đã từng dùng đủ loại kem cho body nhưng vẫn không khả quan, chỉ thấy tốn tiền. Tình cờ sử dụng kembody bơ và chăm da theo coing thức bột tắm đậu đỏ cám gạo với sữa tươi. Kết quả bất ngờ hơn mong đợi các mẹ ạ