Các mẹ có biết TMV nào uy tín, chuyên về cắt mí hoặc nhấn mí ở Sài Gòn không??


Có mẹ nào đã đi cắt/ nhấn mí thì cho em xin địa chỉ tham khảo với ạ.


Em cảm ơn!