Mình đang pham vân kg biết co nên mua ve roi dùng kg tại chuyên là có bà chị da mat sữc hcug nay hơn nam r mặc dù h đang co thai nhug da nhin mê lắm kg có khjyet diễm luôn í roi minh lang thang tra về hoang cug thay cug co bn xai kh hop con tệ hon da luc trc phải tốn tiền triệu để chữa lai luôn 

Ai đi wa dsa g dùng hay đã dùng wa e no roi comment cho minh ý kiến với