cho hỏi các ce trong nhóm, sau khi mình rửa mặt, rồi mình dùng kem dưỡng ẩm, đến phấn nước chống nắng. Vậy có cần thêm phấn phủ không ạ