Body mềm có mẹ nào dùng chưa ạ cho e nhận xét vs :((( bùn quá đăng mà k ai cmt hết