Sau mấy năm để tóc dài giờ em cũng thấy chán chán rồi, muốn đổi kiểu, cắt tóc ngắn.


Nếu có chị nào trên này biết cửa hàng cắt tóc ngắn đẹp, có thể tư vấn kiểu đầu phù hợp với khách hàng (và không quá đắt thi càng tốt) ở Đội cấn, Liễu giai hoặc khu gần đó thì cho em biết với ạ.


Thank các chị nhiều.:Rose::Rose::Rose: