Mình lập Group này với các mục đích:


1. Các mẹ đang phân vân có nên dùng sản phẩm dịch vụ của Daura hay không, vào Topic này sẽ có câu trả lời


2. Kinh nghiệm trả lại sản phẩm của Daura


3. Bắt lỗi tư vấn sản phẩm, dịch vụ của Daura để tạo điều kiện thuận lợi cho các mẹ khi trả lại sản phẩm


4. Vạch trần bộ mặt kinh doanh lừa đảo, treo đầu dê- bán thịt chó. Hình thức tư vấn thiếu thông tin, gian trá của nhân viên kinh doanh Daura


5. Tìm Spa uy tín, sản phẩm dịch vụ hợp lý cho các mẹ.