Chào mn, kh biết có ai trên web từng bị mụn tuổi dậy thì kh, e thì đang bị đây, tự ti quá. Mn cho em vài lời khuyên đc không ạ, cứ nghĩ tới cảnh bị mấy bạn xa lánh vì mụn em lại tuổi thân quá :<