Bố em đi Trung Quốc về có mua cho em 1 đôi giầy, nhưng không đúng số nên đi bị kích. Giầy được tặng, không đi thì bố buồn, mà bản thân em cũng thích kiểu giày này. Em muốn nhờ các chị dịch giúp em cái hóa đơn này, xem là mua ở đâu, rồi xem có ai hay đi vùng đó không để nhờ mang sang đổi giùm. Hơi phiền mọi người nhưng em vẫn hy vọng là có người giúp được. Vì em rất muốn đi đôi giày để bố mừng. Em cảm hơn mọi người.Hình hóa đơn đây ạ: