Đây là lần thứ 2 e dùng mỹ phẩm bạch hoa hồng sau 6 tháng ngưng. Ngày đầu tiên dùng lại mặt đã ửng đỏ sưng vùng mắt, ngày thứ 2 bôi ngũ dậy mặt sưng húp cả mặt, sưng rất to. E đang rất lo, k biết h nên dùng tiếp hay ngưng vì sợ ngưng nó k có thuốc thì sẽ sưng mãi rứa, mà dùng tiếp thì sợ nó sưng thêm? Chị em nào bị như vậy rồi thì giúp e với!! E k đi học đi làm đc hì hết. Sưng húp cả mắt!!