Các chị giúp em với. Chả là thế này, em sắp sang nước ngoài, mấy đồ thực phẩm nọ kia bị kiểm dịch gắt gao quá.


Em có mang 1 loại thuốc bắc của em, nhưng nó nghiền ra rùi nên như bột trắng. Em có đem đi kiểm dịch nhưng người ta ko kiểm dịch cho em, người ta nói là nó là bột trắng, với cả người ta không biết thành phần của nó. Em lăn tăn quá. THực sự thì em rất cần thuốc ấy, nhưng k biết mang sang có sao không, sợ bột trắng...