Các mẹ tư vấn gấp hộ mình với: mình có 1 đám ma của người thân 1 trưởng phòng cty bạn, hôm qua thông báo là hôm nay đưa tang,mình nghe nhầm là chiều mới đưa, nên sáng nay chuẩn bị đi viếng, gọi điện hỏi lại điạ chỉ thì mới biết là đã hạ huyệt---> có được đến chia buồn cùng gia đình họ nữa không các mẹ? Vì mình có nghe ở đâu đó nói nếu đã đưa tang thì không được đến chia buồn nữa! Các mẹ trả lời gấp hộ mình nhá!:Sad: