Các mẹ ơi tình hình là da chân và cánh tay của em bị nẻ, em đã dùng lotion một thời gian rồi mà chưa thấy xi nhê gì, các mẹ cứu em với