Mình đang tính bấm mí, mẹ nào đã làm qua cho mình xin địa chỉ. Bấm bao lâu hết sưng vì mình đang đi làm, giá cả thế nào??