Tình cờ mình đọc nhiều bài viết liên quan đến mụn. Mụn bọc, mụn mủ, mụn bầy hầy hết mặn.


Mình không có ý quảng cáo, chỉ nghĩ về bản thân mình hồi đó. Mình mất hết 2 năm không làm được gì ra hồn chỉ vì mụn.


Mặt mình tự nhiên nổi nhiều mụn. Trước đó, cũng có mụn. Mà nổi theo đợt kiểu 1 hay 2 năm thì tầm 3 4 tháng nổi, 1 lần nổi tầm gần 10 cục