e có một vấn đề muốn hỏi các mẹ giúp!


chả là ngày bé e bị viêm cơ chân, do cách chữa trị không đúng nên một bên chân của e bị co cơ (nghĩa là e đi lại một bên gót chân không chạm đất)


đến năm e 17 tuổi e có đi ra viện để nối cơ (gân) chân để gót chân chạm đất bình thường, nhưng hậu quả để lại là một bên bắp chân bị của e nhỏ hơn bên bắp chân không bị tỷ kệ là 8:10.


e rất mặc cảm với điều này, là một người phụ nữ mà e chưa bao giờ giám mặc quần ngắn , chứ chưa nói đến mặc váy:((:((:((:((. e muốn đi phẫu thuâtj để độn bắp chân bị teo kia.


có mẹ nào bị như e ko? và có mẹ nào biết ở viện nào phẫu thuật tốt và chi phí hết nhiều ko? e ở khu vực Hà Nội.


mẹ nào biết xin tư vấn giúp e!