Chuyện là, sau khi sinh em bé, em bị lên cân vù vù, đặc biệt là vùng bụng, béo lắm ạ. Có cách nào giảm cân an toàn không? Bé nhà em vẫn đang trong giai đoạn bú ạ nên các loại thực phẩm chức năng là em không dám dùng.