Mọi người ơi giúp e với ạ. E hiện nay 16 tuổi mà bị mụn ẩn hai bên gò má. Ít ít thôi nhưng cũng đủ làm.em phiền não lắm r