Đã ai dùng kem Firmax3 chữa bệnh và làm đẹp chưa? Cho em xin ít kinh nghiệm với.