Em muốn xin các tài liệu về thi nghiệp vụ ngân quĩ bằng lý thuyết như cac loại tiền VND, USD, euro, bảng .... sẽ hỏi về lịch sử tiền tệ, cách phân biệt tiền thật giả, sự khác nhau cơ bản về các loại tiền , cách kiểm đếm đóng bó, an toàn kho quỹ, cách chi tiền cho khách mệnh giá chi ntn? em hỏi các bạn học bên ngân hàng mà các bạn nói trong trường k đc học mấy thứ này.


Em đang cần gấp lắm ạ.


Mong các mẹ thông thái nhà mình giúp đỡ.


Tặng hoa mọi người nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: