lên mạng tìm đc cách tính phép cân xương tính số này.em cũng thử tính cho em rồi,thấy cũng có phần đúng, hì. Mạn phép post lên đây cho các mẹ cùng xem,các mẹ có thể tự tính cho mình và chia sẻ xem đúng không nhé.


chú ý.ngày tháng năm sinh giờ sinh tất cả tính theo âm lich nhá!


Cân Xương Tính Số


Trong cuốn "Tướng Mạng Mộng Bốc" (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép "Cân Xương Tính Số" này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu "vàng" tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ "Phú" và chỉ mang một giá trị tham khảo thôi. Muốn chính xác & độ tin cậy cao phải kết hợp xem với Tử Vi, Tử Bình hoặc Bát Tự Hà Lạc v.v...


Cân lượng theo năm sanh


Giáp Tý: 1 lượng 2 chỉ


Bính Tý: 1 lượng 6 chỉ


Mậu Tý: 1 lượng 5 chỉ


Canh Tý: 0 lượng 7 chỉ


Nhâm Tý: 0 lượng 5 chỉ


Ất Sửu: 0 lượng 9 chỉ


Đinh Sửu: 0 lượng 8 chỉ


Kỷ Sửu: 0 lượng 8 chỉ


Tân Sửu: 0 lượng 7 chỉ


Quý Sửu: 0 lượng 5 chỉ


Bính Dần: 0 lượng 6 chỉ


Mậu Dần: 0 lượng 8 chỉ


Canh Dần: 0 lượng 9 chỉ


Nhâm Dần: 0 lượng 9 chỉ


Giáp Dần: 1lượng 2 chỉ


Đinh Mão: 0 lượng 7 chỉ


Kỷ Mão: 1 lượng 9 chỉ


Tân Mão: 1 lượng 2 chỉ


Quý Mão: 1 lượng 2 chỉ


Ất Mão 0 lượng 8 chỉ


Mậu Thìn: 1 lượng 2 chỉ


Canh Thìn: 1 lượng 2 chỉ


Nhâm Thìn 1 lượng 0 chỉ


Giáp Thìn: 0 lượng 8 chỉ


Bính Thìn: 0 lượng 8 chỉ


Kỷ Tỵ: 0 lượng 5 chỉ


Tân Tỵ: 0 lượng 6 chỉ


Quý Tỵ: 0 lượng 7 chỉ


Ất Tỵ: 0 lượng 7 chỉ


Đinh Tỵ: 0 lượng 6 chỉ


Canh Ngọ: 0 lượng 9 chỉ


Nhâm Ngọ: 0 lượng 8 chỉ


Giáp Ngọ: 1 lượng 5 chỉ


Bính Ngọ: 1 lượng 3 chỉ


Mậu Ngọ: 1 lượng 9 chỉ


Tân Mùi: 0 lượng 8 chỉ


Quý Mùi: 0 lượng 7 chỉ


Ất Mùi: 0 lượng 6 chỉ


Đinh Mùi: 0 lượng 5 chỉ


Kỷ Mùi: 0 lượng 6 chỉ


Nhâm Thân: 0 lượng 7 chỉ


Giáp Thân: 0 lượng 5 chỉ


Bính Thân: 0 lượng 5 chỉ


Mậu Thân: 1 lượng 4 chỉ


Canh Thân: 0 lượng 8 chỉ


Quý Dậu: 0 lượng 8 chỉ


Ất Dậu: 1 lượng 5 chỉ


Đinh Dậu: 1 lượng 4 chỉ


Kỷ Dậu: 0 lượng 5 chỉ


Tân Dậu: 1 lượng 6 chỉ


Giáp Tuất: 0 lượng 5 chỉ


Bính Tuất: 0 lượng 6 chỉ


Mậu Tuất: 1 lượng 4 chỉ


Canh Tuất: 0 lượng 9 chỉ


Nhâm Tuất: 1 lượng 0 chỉ


Ất Hợi: 0 lượng 9 chỉ


Đinh Hợi: 1 lượng 6 chỉ


Kỷ Hợi: 0 lượng 9 chỉ


Tân Hợi: 1 lượng 7 chỉ


Quý Hợi: 0 lượng 7 chỉ


Cân lượng theo tháng sanh


Tháng Giêng: 0 lượng 6 chỉ


Tháng Hai: 0 lượng 7 chỉ


Tháng Ba: 1 lượng 8 chỉ


Tháng Tư: 0 lượng 9 chỉ


Tháng Năm: 0 lượng 5 chỉ


Tháng Sáu: 1 lượng 6 chỉ


Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ


Tháng Tám: 1 lượng 5 chỉ


Tháng Chín: 1 lượng 8 chỉ


Tháng Mười: 1 lượng 8 chỉ


Tháng Mười Một: 0 lượng 9 chỉ


Tháng Chạp: 0 lượng 5 chỉ


Cân lượng theo ngày sanh


Ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ


Ngày mùng hai: 1 lượng 0 chỉ


Ngày mùng ba: 0 lượng 8 chỉ


Ngày mùng bốn: 1 lượng 5 chỉ


Ngày mùng năm: 1 lượng 6 chỉ


Ngày mùng sáu: 1 lượng 5 chỉ


Ngày mùng bảy: 0 lượng 8 chỉ


Ngày mùng tám: 1 lượng 6 chỉ


Ngày mùng chín: 0 lượng 8 chỉ


Ngày mùng mười: 1 lượng 6 chỉ


Ngày mười một: 0 lượng 9 chỉ


Ngày mười hai: 1 lượng 7 chỉ


Ngày mười ba: 0 lượng 8 chỉ


Ngày mười bốn: 1 lượng 7 chỉ


Ngày rằm: 1 lượng 0 chỉ


Ngày mười sáu: 0 lượng 8 chỉ


Ngày mười bảy: 0 lượng 9 chỉ


Ngày mười tám: 1 lượng 8 chỉ


Ngày mười chín 0 lượng 5 chỉ


Ngày hai mươi: 1 lượng 5 chỉ


Ngày hai mươi mốt: 1 lượng 0 chỉ


ngày hai mươi hai: 0 lượng 9 chỉ


Ngày hai mươi ba: 0 lượng 8 chỉ


Ngày hai mươi bốn: 0 lượng 9 chỉ


Ngày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉ


Ngày hai mươi sáu: 1 lượng 8 chỉ


Ngày hai mươi bảy: 0 lượng 7 chỉ


Ngày hai mươi tám: o lượng 8 chỉ


Ngày hai mươi chín: 1 lượng 6 chỉ


Ngày ba mươi: 0 lượng 6 chỉ


Cân lượng theo giờ sanh


Giờ Tý: 1 lượng 6 chỉ


Giờ Sửu: 0 lượng 6 chỉ


Giờ Dần: 0 lượng 7 chỉ


Giờ Mẹo: 1 lượng 0 chỉ


Giờ Thìn: 0 lượng 9 chỉ


Giờ Tỵ: 1 lượng 6 chỉ


Giờ Ngọ: 1 lượng 0 chỉ


Giờ Mùi: 0 lượng 8 chỉ


Giờ Thân 0 lượng 8 chỉ


Giờ Dậu: 0 lượng 9 chỉ


Giờ Tuất: 0 lượng 6 chỉ


Giờ Hợi: 0 lượng 6 chỉ


Thí dụ:


Người sinh năm Giáp Tý, tháng Giêng, ngày mùng Một, giờ Tý. Xem ở bài trên thì Giáp Tý được 1 lượng 2 chỉ, tháng Giêng được 0 lượng 6 chỉ, ngày mùng một được 0 lượng 5 chỉ, giờ Tý được 1 lượng 6 chỉ. Rồi cộng chung lại như dưới đây:


sanh năm Giáp Tý : 1 lượng 2 chỉ


sanh tháng Giêng : 0 lượng 6 chỉ


sanh ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ


sanh giờ Tý : 1 lượng 6 chỉ


__________________


Tổng cộng : 3 lượng 9 chỉ


Vào đây nhập thông tin để tính lượng - chỉ: http://xemtuong.net/KHHB/trongluong/index.php


16-04-2008 08:12:58sao_online


LƯỢC GIẢI LƯỢNG CHỈ


2 lượng 2 chỉ


Số này thân hàn cốt lạnh, khổ sở linh đinh, quanh năm lo kiếm ăn độ nhựt mà còn thiếu thốn, rồi có thể trở thành ăn mày vì số mạng vậy.


2 lượng 3 chỉ


Số này hễ mưu toan làm việc chi cũng khó nên được. Chẳng trông cậy nơi anh em họ hàng, đành chịu tha phương cầu thực.


2 lượng 4 chỉ


Số này suy ra không có phước lộc gia đình, khó gầy nên sự nghiệp, không nương cậy nơi họ hàng cốt nhục, chỉ lưu lạc tha phương cầu thực tới già mà thôi.


2 lượng 5 chỉ


Suy ra số này tổ nghiệp suy vi, ít có phần gầy dựng nên gia đình được, họ hàng cốt nhục thì như than với giá, mot65 đời khổ sở, chỉ tự mình tìm sống mà thôi.


2 lượng 6 chỉ


Số này trọn đời khốn khổ, một mình mưu tính công việc làm ăn luôn luôn nhưng chẳng thành. Nên lìa xa quê cha đất tổ mới hầu được đủ ăn và may ra lúc già mới được thanh nhàn.


2 lượng 7 chỉ


Số này một đời làm công việc ít có được người khác mưu toan giúp đỡ, khó nhờ cậy phước đức của tổ tông làm chủ trương cho. Chỉ tự lực một mình làm ăn, từ bé đến lớn cũng chẳng có gì hay cả.


2 lượng 8 chỉ


Số này làm ăn lộn xộn rối ren như bòng bong, về sản nghiệp của tổ tông thì như giấc mộng. Nếu chẳng làm con nuôi người ta hay là không đổi họ thì cũng phải dời đổi di cư tới đôi ba lần.


2 lượng 9 chỉ


Số này năm xưa thì lẩn quẩn chưa hề được hạnh thông, dầu có công danh thì cũng trễ muộn, phải tới ngoài bốn mươi tuổi mới có thể đặng an nhàn, nhưng phải dời đổi nhà cửa hay là đổi họ mới hay.


3 lượng 0 chỉ


Số này lao lực phong trần, trong đời gặp lắm cảnh lầm than. Dầu có siêng năng hà tiện, thì tới tuổi già chỉ đỡ ưu sầu chút đỉnh thôi.


3 lượng 1 chỉ


Số này cũng vất vả lao đao vì sanh kế, khó nhờ sự nghiệp của tổ tông mà nên nhà nên cửa. Từ nửa đời người trở lên mới gọi là đặng đủ ăn đủ mặc.


3 lượng 2 chỉ


số này năm xưa gặp vận rủi, khó mưu đặng công việc gì. Về sau mới có tài lợi như nước chảy lần tới. Từ nửa đời người trở lên thì sự ăn mặc đặng no đủ, lúc ấy công danh lợi lộc sẽ hạnh thông.


3 lượng 3 chỉ


Số này lúc ban sơ làm ăn công việc chi cũng khó thành, mưu tính trăm đường chỉ uổng công thôi. Từ nửa đời người sắp lên mới gặp vận hay sẽ tới như dòng nước chảy lại, sau này tài lợi tấn phát đặng nhiều.


3 lượng 4 chỉ


Số này có phước khí tăng đạo, phải xa quê hương cha mẹ mà xuất giá nương cửa Phật, hằng ngày tụng niệm thì mới đặng y lộc viên mãn.


3 lượng 5 chỉ


Số này phước lượng sanh bình chẳng đặng chu toàn, chẳng hưởng phần căn cơ của tổ nghiệp truyền lại. Còn sự sanh nhai phải chờ khi vận tới rồi mới no đủ hơn xưa.


3 lượng 6 chỉ


Số này một đời chẳng cần lao lực chi lắm, một tay gầy dựng nên gia nghiệp, cái phước chẳng phải vừa, vì sớm có ngôi phước tinh thường chiếu tới mạng mình, mặc dầu cho làm qua trăm bề đều đặng thành đạt.


3 lượng 7 chỉ


Số này làm chẳng đặng thành công, anh em ít giúp sức, chỉ một thân cô lập. Tuy rằng cũng có tổ nghiệp chút đỉnh, nhưng lúc lại thì rành rành đó, mà lúc đi thì chẳng biết hết bao giờ.


3 lượng 8 chỉ


Số này cốt cách rất thanh cao, sớm đặng thi đổ, tên họ ghi tên bảng vàng. từ năm 36 tuổi, sẽ đặng phú quý vinh hoa.


3 lượng 9 chỉ


Số này trọn đời vận mạng chẳng đặng thông đạt, làm việc thành rồi cũng hư. Khổ tâm kiệt lực dựng nên gia kế tới sau này cũng như giấc mộng.


4 lượng 0 chỉ


Số này phước lộc đặng lâu dài, nhưng xưa phải chịu qua nhiều nỗi phong ba vất vả. Sau này đặng hưởng an nhàn phú quý.


4 lượng 1 chỉ


Số này là người tài ba lỗi lạc, công việc trước sau chẳng đồng nhau; từ nửa đời sắp lên lai cọ phước tiêu diêu, chớ chẳng như xưa kia vận chưa đạt.


4 lượng 2 chỉ


Số này sẽ được nhiều thoả nguyện. Từ nửa đời người thì vận mạng đặng nên, lúc ấy tài lợi công danh thảy đều tấn phát.


4 lượng 3 chỉ


Số này là người tánh rất thông minh, làm việc lỗi lạc hiên ngang gần với người sang quí. Một đời phước lộc tự trời định sẵn, chẳng cần phải lao lực mà tự nhiên đặng hạnh thông.


4 lượng 4 chỉ


Phàm sự chi cũng bởi trời đem lại, chẳng cần cầu làm chi cho mệt, phước lộc về sau sẽ đặng hơn nhiều lúc khi xưa. Tuy rằng lúc trẻ cung Tài Bạch khó đặng như ý, nhưng tới tuổi già đặng an nhàn.


4 lượng 5 chỉ


Số này phần công danh lợi lộc trước phải tân khổ, mà sau này cũng phải bôn ba; số hiếm hoi con cái vì khó nuôi; anh em cốt nhục cũng ít đặng phù trợ giúp sức.


4 lượng 6 chỉ


Số này đi đâu cũng đều đặng hạnh thông, nhứt là đổi họ dời nhà lại càng thịnh vượng. Ăn mặc đầy đủ tự số trời định sẵn. Từ nửa đời cho tới lúc già đồng một mực trung bình.


4 lượng 7 chỉ


Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ con phú quí, vì nguyên có cái phước sẵn như nước chảy lại.


4 lượng 8 chỉ


Số này, tuổi trẻ cũng như lúc tuổi lớn, cũng chẳng đặng hưng vượng. Anh em họ hàng đều không đặng nhờ cậy giúp sức. Tới lúc già rồi mới đặng đôi phần an khương.


4 lượng 9 chỉ


Số này suy ra có hậu phước lớn lắm, tự tay gầy nên sự nghiệp vẻ vang gia đình. Người sang đều kính trọng. Một đời sung sướng.


5 lượng 0 chỉ


Số này hằng ngày chỉ lao lực về đàng công danh tài lợi. Lúc nửa đời cũng có nhiều phen gặp phước lộc; tới già có ngôi Tài Tinh chiếu mạng sẽ đặng an nhàn.


5 lượng 1 chỉ


Số này một đời vinh hoa, mọi việc thảy đều tấn phát, chẳng cần lao lực, tự nhiên hạnh thông. Anh em chú cháu đều đặng như ý, gia nghiệp và phước lộc đặng đầy đủ.


5 lượng 2 chỉ


Số này trọn đời hạnh thông, việc gì cũng hay, chẳng cần nhọc lòng mà tự nhiên yên ổn. Họ hàng cốt nhục thảy đều giúp sức; sự nghiệp hiển đạt.


5 lượng 3 chỉ


Số này xem ra khí tượng chơn thật, nghiệp nhà mà đặng phát đạt cũng ở trong đó. Phước lộc một đời có số định sẵn vinh hoa phú quí.


5 lượng 4 chỉ


Số này là người có tánh trung hậu và thanh cao, học hành minh mẫn, ăn mặc phong túc, tự nhiên an ổn, chính là người có phước trên đời.


5 lượng 5 chỉ


Số này lúc trẻ hằng bôn ba trên đàng danh lợi, nhưng uổng công phí sức mà thôi. Ngày kia, phước lộc sẽ tới như nước chảy lại, rồi tự nhiên phú quí vinh hiển.


5 lượng 6 chỉ


Số này suy ra là người lễ nghĩa thông thái, một đời phước lộc; nếm đủ mùi chua cay, nguồn tài lợi thì cuồn cuộn, an ổn và phong hậu.


5 lượng 7 chỉ


Số này phước lộc dẫy đầy, mọi sự hạnh thông, quang hiển mẹ cha,oai vọng chấn dương, người đều kính trọng, riêng chiếm bầu xuân.


5 lượng 8 chỉ


Số này là số bảng vàng áo gấm, quan cả khoa cao, phước lộc một đời tự nhiên đem lại, phú thọ đều đủ, danh lợi kiêm toàn.


5 lượng 9 chỉ


Suy ra số này là người diệu xảo không có thanh cốt, chắc hẳn tài cao học rộng có phận đậu khoa bảng, có mạng làm quan sang.


6 lượng 0 chỉ


Số này tên đậu bảng vàng, lập nên công lớn, vinh quang tông tổ, điền sản phong túc, y lộc dư giả.


6 lượng 1 chỉ


Số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên vinh diệu, tên đậu bảng vàng. Dầu chẳng được quan sang, chắc cũng là một nhà phú hộ.


6 lượng 2 chỉ


Số này phước lộc vô cùng, học giỏi làm nên, vinh hiển mẹ cha, đai vàng áo gấm, phú quí vinh hoa, mọi đường đầy đủ.


6 lượng 3 chỉ


Số này là số đậu khoa cao, làm quan lớn, giàu sang cực phẩm, toại danh thiên hạ; phước lộc phi thường, gia đình vinh hiển.


6 lượng 4 chỉ


Số này phú quí vinh hoa, ít ai bì kịp; oai quyền lộc vị, không kẻ sánh bằng. Áo tía đai vàng, ngôi cao chung đỉnh, trọn đời hạnh phúc.


6 lượng 5 chỉ


Số này suy ra thì phước lộc chẳng nhỏ, tài cao giúp nước, công cả yên dân; chức trọng trào đình, giàu sang tột bực, vang danh thiên hạ.


6 lượng 6 chỉ


Số này phú quí định sẵn tự trời, phước lộc hơn thiên hạ, quan cao quyền trọng, châu báu đầy vơi, ấm phong thê tử.


6 lượng 7 chỉ


Số này sanh ra tự nhiên có phước lớn, điền viên gia nghiệp thật hưng long, trọn đời phú quí vinh hoa, muôn việc hạnh thông hoàn hảo.


6 lượng 8 chỉ


Số này giàu sang tự trời ban, khỏi phải khó nhọc, gia tư có muôn vàng; nhưng mười năm sau chẳng có như hồi trước, căn cơ tổ nghiệp trôi đi như thuyền trên mặt nước sóng bão.


6 lượng 9 chỉ


Số này là một vì sao y lộc ở nhơn gian, một thân phú quí, mọi người đều kính nể. tóm lại, là phước lộc do tự trời định, an hưởng vinh hoa trọn đời.


7 lượng 0 chỉ


Số này suy ra phước chẳng nhỏ, không cần phải sầu lo làm chi cho mệt nhọc, vì trời đã đinh sẵn y lộc phong danh, một đời vinh hiển giàu sang.


7 lượng 1 chỉ


Số này sanh ra rất khác với người thường, công hầu khanh tướng đều đặng hoàn hảo, một đời tự nhiên có phước tiêu diêu khoái lạc, cực phẩm hưng long.