Xem tử vi chỗ Bác Kế, bùi ngọc dương! em chẳng biết cần mua lễ gì không, và đặt bao nhiêu tiền ạ ? em cảm ơn