Các chị nào có kinh nghiệm về trợ cấp thai sản từ BHXH làm ơn chỉ dùm cho em với nhe.


Em bắt đầu làm việc cho 1 công ty có vốn Đầu tư nước ngoài từ 04 tháng 03 năm 2002.


Em sinh em bé vào ngày 19 tháng 11 năm 2003 nhưng trong hồ sơ công ty thì em nghỉ thai sản bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2003 (từ ngày 15 đến 30 tháng 11 năm 2003 là nghỉ theo phép thường niên).


Vì lý do đó nên em đã đóng BHXH cho đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2003.


3 tháng sau khi sanh, tức ngày 28 tháng 2 năm 2003, em xin thôi việc và được công ty giải quyết các thủ tục và trợ cấp theo đúng như Luật lao động hiện hành.


Xin các chị giải đáp thắc mắc cuả em ở đây là trong trường hợp cụ thể này, em có được hưởng từ BHXH tiền trợ cấp thai sản, 100% cuả 4 tháng lương + 1 tháng tiền tả lót theo như quy định hiện nay hay không?


Em đã nộp đầy đủ hồ sơ thai sản cũng như giấy khai sinh cho BHXH rồi.


Nếu không rõ thì các chị có biết địa chỉ email hay trang web nào giải đáp thắc mắc loại này hay không?


Cảm ơn các chị.