Ai bị nóng trong người hay bị lở miệng thường sẽ bị cả tuần mới hết, phải chịu đau ăn uống khó. Hãy ăn trứng vịt lộn chỉ 3 buổi tối , mỗi lần 1 trứng là hết ngay. Kinh nghiệm qua nhiều lần rồi, mọi người thử đúng xem đúng ko .