Tình hình là em vừa đặt cho nhóc 9 toổi nhà em một cái vé đi Đà Nẵng (cháu đi một mình) vào dịp hè này. Nhân viên của Vietnam Ảiline thông báo phải đóng thêm 500k phí bay một mình. Em hoảng. Vì nếu tính tiền vé (75% vé người lớn) cộng thêm phí 500k thì đã cao hơn rất nhiều so với vé người lớn.


Tuy nhiên, điều đángn ói ở đây là bao nhiêu năm nay, VNA chưa hề thu khoản phí này. (Năm ngoái, nhóc nhà em cũng đima2k hông hề bị thu khoản phí nào). Vậy tại sao năm nay VNA lại thu, thông báo thu áp dụng từ ngày 1-4-2013.


Trẻ em không được ưu tiên mà còn thu phí là sao????