Tôi sinh năm 1992 quê Nam Định. Nay tôi có nhu cầu giúp việc cho gia đình nước ngoài ( toàn thời gian hoặc bán thời gian). Các phẩm chất trong công việc : trung thực, sạch sẽ, khoa học, nhanh nhẹn, trách nhiệm và yêu trẻ con cùng tiếng anh giao tiếp. Tôi đã sẵn sàng. Vấn đề của tôi là " tôi phải làm gì để tìm được gia đình người nước ngoài có nhu cầu?"