trong vlog này, miình chia sẻ về tiêu diệt tâm trạng tiêu cực bằng lý trí