Mình bị giật giỏ xách, mất hết giấy tờ trong đó có cả đăng ký xe máy. Khổ nỗi mình đã chuyển hộ khẩu vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn giữ đăng ký xe cũ ở Hà Nội. Bây giờ mất đăng ký xe mình chẳng biết phải làm thế nào.Các bố mẹ nào biết cách làm thủ tục xin cấp lại đăng ký xe máy chỉ giúp mình với. Mình vẫn còn giữ bản công chứng 2004 của đăng ký xe này, chắc chỉ có giá trị cho việc biết số đăng ký, số khung, số sườn thôi nhỉ. :Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:Thanks các mẹ nhiều nhiều nhé !!!