mình là nữ.. nhưng thông tin cá nhân lại là nam.. ace nào hay adm giúp mình với