Cho m hỏi 1 chút về vấn đề mà chắc cũng ít người hỏi trên này. 


M đi xem bói các thầy đều bảo bị tà khí ám nặng. Vong theo. Làm gì cũng bị cản trở. 


Nên đọc mấy trang báo thấy bảo tắm bằng nước lá. Nhung loại gì thì k thấy nói.


Trên mạng có bạn nào biết dùng những lá gì tắm cho tà khí nó nhẹ đi thì cho m biết với.


Tất nhiên có những người k hiểu chuyện và k giống truong hợp của m thì k hiểu dc nỗi khổ.