Xin hỏi các mẹ đánh giá sao về sản phẩm của oriflame ,qua được đứa em hàng xóm phát cho quyển báo giá .Định mua một số sp nhưng không rõ chất lượng ra sao :-S