Xin chào cả nhà !!! Cho mình hỏi là trong các chị có ai đã từng sinh con xong rồi dư cân và đã thành công giảm cân đuoc thi chia sẻ em với ah !!!