:90:trường hợp bạn nhận được 1 cuộc gọi ở máy cầm tay của bạn từ bất kỳ người nào và họ nói rằng họ là kỹ sư của 1 cty nào đấy, đang kiểm tra đường dẫn máy cầm tay của bạn, yêu cầu bạn nhấn #90 hoặc #09 hoặc bất kỳ số nào khác, ngay lập tức bạn phải tắt điện thoại và không nhấn bất cứ số nào. Hiện có 1 cty lừa đảo, sử dụng chiêu thức yêu cầu bấm #90 hoặc #09 để xâm nhập vào SIM của bạn và sẽ thực hiện các cuộc gọi bằng tài khoản của bạn. Hãy gửi thông tin này cho người thân của bạn để phòng tránh.