Tình hình là zai của mình thích quyển Dư địa chí của Nguyễn Trãi quá mà mình tìm mua mãi chẳng được. Mình biết trang web cho phép down sách này nhưng mình vẫn muốn tặng ông ấy sách in cơ. Các bạn chỉ giúp mình địa chỉ hiệu sách nào còn bán quyển này với. Mình cảm ơn lắm lắm.