Tôi mua bắp cải trong Fivimart 281 đội cấn hà nội có đề là bắp cải Fivimart thì về luộc ăn nửa bắp cải thấy có vị thuốc trừ sâu đậm đặc.