Các chị giúp e với ạ.


Em rất mê đàn tranh, nhưng trước giờ ko có điều kiện học. Bây giờ đi làm, công việc cũng tương đối ổn định, em muốn học cho thỏa lòng. Ai biết địa chỉ bán đàn tranh và dạy học uy tín thì chỉ giúp e với ạ.


Em cảm ơn các chị nhiều