Nhận ngay 100,000đ sau khi mở tài khoản chứng khoán KIS qua hình thức trực tuyến eKyc. Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản chứng khoán của khách hàng sau tối đa 24 giờ làm việc. ▶ Link đăng ký: https://renlinks.com/FZsDPu