Chào các mẹ!!!


Những mẹ nào đã sinh bé thì hai thì hiểu rõ nhất,sau sinh mẹ nào cũng bị đau dạ con.Các ông bà xưa thường nói"đau dạ con hơn cả đau đẻ" quả không sai chút nào.....


Nhiều mẹ sau sinh,đau đến nỗi không chịu được cứ nghĩ,hay bác sĩ có để sót vật dụng gì trong người mình không?