Piu sinh vào 29 Tết nên năm ngoái mới có 2 -3 ngày đã được mừng nhiều lắm. Mình toàn rút tiền của Piu ra để trả tiền tắm, tiêm chủng.. phần còn lại thì bỏ vào con lợn. Tiền sữa thì bố mẹ cho Piu vay.


Năm nay thì cũng ít phải tiêm chủng rồi (nhưng lại hay phải gọi bác sỹ Loading interface... ). Mình nghĩ cứ bỏ vào lợn thì tiền mất giá, nhưng cũng chưa biết làm việc gì cho có ý nghĩa cả. Nếu mà để mẹ "tiêu hộ" thì chỉ 1 tháng là hết veo...


Mọi người có kinh nghiệm gì hay thì phổ biến nào....