Các mẹ cho em xin ít kinh nghiệm mảng này với ạ. Em đang tính kinh doanh thêm nghề tay trái mà chưa biết bắt đầu từ đâu cả ạ?