có mẹ nào qua thái làm ivf chưa ah? cho e xin ít thông tin và kinh nghiệm với ah!