Các bạn vào đọc cái này nhé mình đã đọc và làm theo,mình thấy rất sâu sắc,do đây là 1 blog của người dân bản địa đúc kết ra muốn giúp đỡ du khách:


1. http://www.runghuongtich.com/2019/02/nhung-ly-do-khien-ban-bi-am-anh-khi-i.html


2. http://www.runghuongtich.com/2019/02/i-chua-huong-sam-le-nhu-nao-e-ung-quy.html