Tình hình là bố chồng mình mất mà bị trùng tang. Mấy hôm trước mình đã nhờ được thầy để ngày 23 âm lịch này về quê làm lễ giải cho cụ rồi nhưng bây giờ thầy lại không thể đi được vì tình hình sức khỏe. Các mẹ có biết thầy nào cao tay về vấn đề này thì giúp mình với. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, lo lắm rồi. Mình ở Hà Nội, các mẹ giúp mình với nhé! Đa tạ, đa tạ!