Nhân có cái vụ 4 đứa bé bị bắt vì tội phát tán đoạn video clip có hình của cô bé HOÀNG THÙY LINH làm những hành vi kỳ cục và bị khép tội là truyền bá " Văn hóa phẩm đồi trụy", MeTin tôi đã ở tuổi U-40 nhưng vẫn ngây ngô về khái niệm " đồi trụy" và không " đồi trụy", xin các mẹ học cao tài giỏi cho tôi tý kiến thức về khái niệm " đồi trụy" và " không đồi trụy" để làm tý vốn tri thức nuôi dạy con. Đồng thời cũng xin các mẹ cho biết quy trình nhận biết " văn hóa phẩm đồi trụy" của các chuyên gia thẩm định nội dung ạ :Thinking: